SEMINARII DE CERCETARE, METODOLOGICE & DOCTORALE
RESEARCH, METHODOLOGICAL & DOCTORAL SEMINARS

Activitate comună a Centrului pentru Politicile Egalității de Șanse (CPES) și a Centrului pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională (IDC), din cadrul Departamentului de Guvernare Comparată și Studii Europene a Facultății de Științe Politice a Universității din București

SEMINAR DE CERCETARE & DOCTORALE

  • Prezentarea a proiectelor de cercetare / publicare ale membrilor centrelor sau ale invitaților lor

  • Prezentarea a proiectelor de cercetare ale doctoranzilor coordonați de membrii centrelor sau găzduiți pentru stagii de cercetare în cadrul centrelor

  • Prezentarea unui volum sau a unei colecții de volume recente pe o temă relevantă pentru cercetarea politică (rezumat, deschideri, limitări, dezbatere)

SEMINARII METODOLOGICE

  • Prezentarea pe scurt a unor metode / tehnici de cercetare (elemente de bază, exemple clasice, versiuni / rafinări, avantaje, limitări)

  • Prezentarea și analiza detaliată a unor metodologii/tehnici mai complexe / noi de cercetare

Joint initiative of the Centre for Equal Opportunity Policies (CPES) and the Centre for International Cooperation and Development Studies, within the Department of Comparative Governance and European Studies of the Faculty of Political Science, University of Bucharest.

RESEARCH & DOCTORAL SEMINARS

  • Presentations of research / publication projects of the members or guests of the two research centres

  • Presentations of PhD students supervised by members of the research centres or temporarily hosted by them for research internships / fellowships.

  • Presentation of a recent volume or series on a topic relevant for political research (summary, openings, limitations, debate)

METHODOLOGICAL SEMINARS

  • Brief presentations of research methods / techniques (fundamental elements, classic examples, versions / refinements, advantages, limitations)

  • Presentation and detailed analysis of newer / more complex research methodologies / techniques

2022

01.04.2022 | RESEARCH & METHODOLOGICAL SEMINAR (EN)

Research design in science

Dr. Florin FEȘNIC, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (Romania)

English-language event open to the public (online). Details

15.04.2022 | SEMINAR METODOLOGIC (RO)

Analiza de discurs

Dr. Luciana Alexandra GHICA, Universitatea din București (Romania)

Eveniment online în limba română

29.04.2022 | SEMINAR DOCTORAL (RO)

Furnizarea de asistență umanitară și asistență tehnică pentru dezvoltare. Studiu de caz: Republica Moldova și Kârgâzstan

Drd. Daniel DUȚU, Universitatea din București (Romania)

Eveniment online în limba română

06.05.2022 | SEMINAR DOCTORAL (RO)

Politică externă comparată în spațiul ex-sovietic. Studiu de caz: Ucraina și Republica Belarus

Drd. Robert ȚICĂLĂU, Universitatea din București (Romania)

Eveniment online în limba română

20.05.2022 | SEMINAR DE CERCETARE (RO)

Responsabilitatea companiilor militare și de securitate private pentru violări masive ale drepturilor omului

Dr. Ruxandra IVAN, Universitatea din București (Romania)

Eveniment online în limba română.

27.05.2022 | SEMINAR DOCTORAL (RO)

Avortul și drepturile reproductive ca vectori ai coagulării unei coaliții conservatoare în România în perioada post-comunistă

Drd. Anca Maria DUMITRU, Universitatea din București (Romania)

Eveniment online în limba română.

03.06.2022 | DOCTORAL SEMINAR (EN)

Mediating labour migration: The role of Temporary Work Agencies (TWAs) in Europe and Asia

Drd. Andrea ABBATI, University of Urbino (Italy)

English-language online event