PROGRAME ȘI GRUPURI DE CERCETARE

RESEARCH PROGRAMS AND CLUSTERS

DARTS
Data Analysis Research and Teaching | Cercetare și formare în analiza de date

Observator de Sisteme Politice Europene | European Political Systems Observatory

[RO] Observatorul îşi propune să fie o colecție permanent actualizată de resurse relevante pentru studiul şi analiza comparată a sistemelor politice europene. În acest scop, oferă în primul rând prezentări detaliate ale sistemelor constituţionale, sistemelor electorale şi sistemelor de partide ale statelor din Europa, precum şi sistemul politic al Uniunii Europene. De asemenea, Observatorul publică periodic instrumente de lucru și analize asupra subiectului.


[EN] The Observatory aims to be a permanently updated collection of relevant resources for the comparative study and analysis of European political systems. For this purpose, it offers primarily detailed presentations of the constitutional, electoral and party systems of the European states, as well as of the political system of the the European Union. In addition, the Observatory publishes periodically working kits and analyses on the subject.

SER - Studii Electorale Românești | Romanian Electoral Studies

[RO] Studii Electorale Românești (SER) este o rețea informală colaborativă de cercetare creată în 2009 ce își propune să studieze sistemul electoral din România, definit în sens larg, de la legislația din domeniul electoral până la comportament electoral, campanii electorale, geografie electorală și activitate parlamentară.


Ca parte a acestui program colectiv de cercetare, IDC derulează proiecte care contribuie la plasarea într-un context mai larg, comparativ al studiilor electorale privind România, precum și proiecte care oferă cercetătorilor din străinătate interesați de domeniu acces la resurse relevante despre procesele și rezultatele electorale din România.


Din rețea fac parte politologi și sociologi de la trei dintre cele mai importante universități din România (Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu), reprezentanți ai societății civile (Fundația pentru o Societate Deschisă), precum și reprezentanți ai unor asociații profesionale (Romanian Quantitative Studies Association).


Printre rezultatele SER se numără volumele Alegerile pentru Parlamentul European - România 2009 (Polirom, 2010) și Alegerile prezidențiale din România, 2009 (Presa Universitară Clujeană, 2012), coordonate de Mircea Comșa, Andrei Gheorghiță și Claudiu Tufiș, o serie de newsletters publicată de Fundația pentru o Societate Deschisă, studii publicate în volume editate și jurnale de specialitate din țară și din străinătate, precum și seria de baze de date Parlamentari Români, ce include informații despre toți parlamentarii români din perioada 1990 - 2004.


[EN] Romanian Electoral Studies (SER) is an informal collaborative network established in 2009 and dedicated to the study the Romanian electoral system, broadly defined, from the legislation in the area to electoral behaviour, electoral campaigns, electoral geography, and to parliamentary activity.


As part of this collective research program, IDC develops projects aiming to place in a larger, comparative context the Romanian case, as well as to offer electoral studies scholars outside Romania access to relevant resources on electoral processes and outputs from Romania.


SER brings together political scientists and sociologists from three of the most important universities in Romania (University of Bucharest, Babeș-Bolyai University in Cluj and Lucian Blaga University in Sibiu), from civil society organizations (the Foundation for an Open Society), as well as from professional associations (Romanian Quantitative Studies Association).


So far, the network's outputs include the volumes Alegerile pentru Parlamentul European - România 2009 [The Elections for the European Parliament - Romania 2009] (Polirom, 2010) and Alegerile prezidențiale din România, 2009 [Presidential elections in Romania, 2009] (Presa Universitară Clujeană, 2012), edited by Mircea Comșa, Andrei Gheorghiță and Claudiu Tufiș; a series of newsletters published by the Foundation for an Open Society; studies in edited volumes and scientific journals published in Romania and abroad; and the series of datasets - Romanian MPs, which provides information about all Romanian MPs from 1990 to 2004.

Global Civil Society| Problematici globale ale societății civile


GAPS
Global Agenda of Politics & Society | Priorități sociale ale agendei politice globale

Digital Diplomacy Lab

[RO] Acest laborator își propune să exploreze chestiuni actuale privind diplomația digitală.


[EN] This laboratory aims to explore contemporary digital diplomacy puzzles.

ID Lab - International Development Studies Laboratory | Laborator de studii de dezvoltare internațională

[RO] Acest laborator își propune să exploreze tematici contemporane și de avangardă în studiile internaționale, în special cu privire la noi forme de cooperare internațională pentru dezvoltare, procese de democratizare și noi paradigme teoretice și conceptuale de analiză a problematicilor legate de dezvoltare și solidaritate internațională.


[EN] This laboratory aims to explore contemporary and vanguard topics of international studies, especially in matters related to new forms of international cooperation for development, democratization processes and new theoretical and conceptual paradigms for the analysis of international development and solidarity puzzles.

ProPS - Politics as Profession and Academic Discipline | Politicul ca profesie și disciplină academică

[RO] Acest laborator își propune să exploreze problematici contemporane ale studiului comparat al științelor politice ca disciplină academică și profesie.


[EN] This laboratory explores contemporary puzzles of the comparative study of political science as academic discipline and profession.