[RO] Proiect de conștientizare publică și acces mai larg la informații legate de Obiectivele Sustenabile de Dezvoltare și implicarea României în agenda globală a dezvoltării, prin activități ce se adresează în special tinerilor facilitatori și comunicatori din mediul urban.

 • Formare inițială în domeniul dezvoltării internaționale a min. 100 de tineri facilitatori și comunicatori din mediul urban

 • Pregătirea avansată în domeniul dezvoltării internaționale a min. 25 de facilitatori și comunicatori din mediul urban tânăr

 • Stimularea interesului public mai larg pentru domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare prin concursuri și expoziții (fotografie, analiză, reportaj).


PARTENERI

 • Asociația Română pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (ARCADIA)

 • Academics Stand Against Poverty Romania (ASAP)

 • METROREX


Perioadă de desfășurare: iulie-noiembrie 2015


Buget: 13 090 USD (acest proiect a fost unul din cele șapte proiecte câștigătoare finanțate de către Comisia Europeană și Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul planului național de lucru al României pentru Anul European pentru Dezvoltare 2015, prin competiția națională Programul de granturi pentru comunicare și educație pentru dezvoltare).

[EN] Awareness-raising and larger public access to information on SDGs and Romania's involvement in the global agenda for development, through activities targeting especially young facilitators and communicators relevant for the general urban public.

 • Basic training in international development for min. 100 young facilitators and communicators relevant for the general urban public

 • Advanced training in international development for min. 25 facilitators and communicators relevant for the young urban public

 • Stimulating public interest for the field of international cooperation for development through contests and exhibitions (photography, analyses, reports).


PARTNERS

 • Romanian Association for International Cooperation and Development (ARCADIA)

 • Academics Stand Against Poverty Romania (ASAP)

 • METROREX


Period of implementation: July-November 2015


Budget: 13 090 USD (this project was one of the seven winning projects financed by the European Commission and the Romanian Ministry of Foreign Affairs within the Romanian national working plan for the European Year for Development 2015, through the national competition Program of grants from development communication and education)

ECHIPA | TEAM

Coordonare proiect / Project coordination

Dr. Luciana Alexandra GHICA


Asistent de proiect / Project assistant

Diana VELICA


Coordonare comunicare / Communication coordination

Cristian GOGU


Coordonare module de formare inițiale / Coordination of the basic training modules

Dr. Bogdan Mihai RADU


Coordonare modul de formare avansată / Coordination of the advanced training module

Dr. Claudiu TUFIȘ


Concept de brand / Brand concept

Mihai MIJA


Administrator financiar / Financial administrator

Costel SAVU


Mulțumim, de asemenea, pentru sprijin în unele activități ale proiectului / We also thank for their support in this project to

Ana-Maria BÂRSAN, Roland BOSMA, Mihai CHIOVEANU, Teodora Maria DAGHIE, Anca DĂNILĂ, Florin GHIOCA, Florin LUPU, Adela MILITARU, Octavian SOFRONEA, Robertina STANCU, Oana Valentina SUCIU, Laurențiu VLAD

ACTIVITĂȚI | ACTIVITIES (in Romanian)

MODULE DE FORMARE INIȚIALĂ în București și Cluj-Napoca

Octombrie 2015

 • Formare inițală privind Anul European al Dezvoltării 2015, contribuția României în domeniul asistenței pentru dezvoltare și agenda globală a dezvoltării post-ODM

 • Pentru min. 100 de tineri cu potențial de a deveni facilitatori/ comunicatori publici în domeniu, în special studenți de la facultăți de jurnalism, științe politice și studii de comunicare


MODUL DE FORMARE AVANSATĂ în București

16-17 Octombrie 2015

 • Formare avansată în domeniul asistenței pentru dezvoltare

 • Pentru min. 25 de participanți din România (jurnaliști, bloggeri și alți multiplicatori de informație)


CONCURS DE SCRIERI (ANALIZĂ/REPORTAJ)

Septembrie - Octombrie 2015

 • Se adresează în special participanților la modulul de pregătire avansată

 • Cele mai bune 3 materiale vor fi publicate în Revista Română de Dezvoltare Internațională


CONCURS DE FOTOGRAFIE social media

Septembrie - Octombrie 2015


EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE Prinde TRENdul – Train4AID într-o stație de metrou din București

19 - 31 Octombrie 2015

 • Fotografii documentare sau conceptuale ce surprind diverse aspecte ale dezvoltării internaționale (probleme globale, OSD, contribuția europeană și a României la agenda și eforturile globale în domeniu)

 • Selecția a fost realizată de o comisie de specialitate (fotografi profesioniști și experți în domeniul dezvoltării)

OUTPUT (in Romanian)

Materiale imprimate

Suporturi ale prezentărilor realizate în cadrul proiectului (includ link-uri la resurse specifice)

Proiectul Prinde TRENdul! - Train4AID a făcut parte din planul național de lucru al României pentru Anul European pentru Dezvoltare 2015 (AED2015), a fost finanțat de Comisia Europeană și de Ministerul Afacerilor Externe al României și a fost implementat de Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională din cadrul Facultății de Științe Politice, Universitatea din București (IDC). Proiectul s-a desfășurat la Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, spațiul expozițional Metrorex și în mediul virtual. IDC este singurul responsabil de conținutul acestui material și în nici un context acesta nu poate fi privit ca o reflectare a poziției Uniunii Europene.

This project was part of Romania's national work plan for the European Year for Development 2015, it was financed by the European Commission and the Ministry of Foreign Affairs of Romania, and it was implemented by the Centre for International Cooperation and Development Studies - Faculty of Political Science, University of Bucharest (IDC). The project's activities took place at the University of Bucharest, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, the Metrorex exhibition space and through social media. The contents of this material is the sole responsibility of IDC and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.